Czym jest dobry Key Visual?

11 października 2017
Przygotowują go agencje reklamowe i prezentują swoim klientom. W ten sposób pokazują wartości marki albo np. idee akcji promocyjnych. Ale czym tak naprawdę jest Key Visual (KV)? Warto przyjrzeć się bliżej słownikowej definicji i przełożyć ją na konkretne przykłady.

Key Visual to nic innego jak graficzny lub słowno-graficzny motyw przewodni marki – stworzony po to, aby odbiorca każdego przekazu reklamowego mógł natychmiast połączyć oglądany obraz z konkretną marką, usługą czy produktem. Dobry KV musi być więc charakterystyczny. Tak charakterystyczny jak np. fioletowa krowa.

Co ciekawe, Milka o mało nie strzeliła sobie w stopę, kiedy do swojej marketingowej komunikacji wprowadziła świstaka, który „siedzi i zawija je w te sreberka”, bo to on na pewien czas marketingowo zdetronizował fioletową krowę. Dlatego marka szybko wycofała owego świstaka ze swojej komunikacji i przywróciła krowie należną pozycję.

Tak więc o swój KV marka musi dbać. Powielając go w kolejnych akcjach i na kolejnych komunikatach musi konsekwentnie posługiwać się wypracowanym wcześniej obrazem, kolorem, fontem, słowem, postacią itd. To niezwykle ważne ze względu na rozpoznawalność i zapamiętywalność przekazu.

W branży reklamowej Key Visuale są tworzone także do zobrazowania idei przewodnich różnego rodzaju akcji marketingowych. W takim ujęciu KV staje wzorcem graficznym i słownym dla całej komunikacji prowadzonej na plakatach, ulotkach, na stronie www, w social mediach itd. Prezentując kilka propozycji Key Visuali, agencja reklamowa pokazuje swojemu klientowi różne podejścia do jednego tematu ujętego w briefie.

Sięgając do archiwum naszej agencji, można wybrać kilka przykładów akcyjnych Key Visuali obrazujących w różny sposób ideę firmowego wolontariatu.

Klient wybrał jeden z akcyjnych KV i został on przełożony na różne kanały komunikacji.

Co więc wyróżnia dobrze zaprojektowany Key Visual? Na pewno musi być on:

  • charakterystyczny i unikatowy,
  • czytelny i zrozumiały,
  • "przekładalny" na wiele kanałów komunikacji,
  • atrakcyjny dla grupy docelowej.

Tylko tyle i aż tyle.

Leave a Comment

*Please complete all fields correctly