SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. CZYM JEST I JAK SIĘ W NIĄ ZAANGAŻOWAĆ?

28.06.2021

HOME   |   WSZYSTKIE WPISY   |    KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – JAK O NIĄ ZADBAĆ W CZASACH KORONAWIRUSA?

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO TEMAT, KTÓRY REGULARNIE PRZEWIJA SIĘ W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNEJ STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM. FIRMY DOSTRZEGŁY POTRZEBĘ WDRAŻANIA DZIAŁAŃ CSR I CORAZ CZĘŚCIEJ PYTAJĄ „JAK ROBIĆ TO DOBRZE?”. ŻEBY ZNALEŹĆ ODPOWIEDZIEĆ NA TO PYTANIE, ROZPOCZYNAMY CYKL ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH CSR-OWI.

Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli czym jest CSR?

Według Komisji Europejskiej społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na środowisko” – to chyba najkrótsze i najprostsze wyjaśnienie, czym jest CSR.

Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajdziecie za to bardziej złożoną definicję: „CSR to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego”.


Społeczna odpowiedzialność biznesu ma wiele definicji, ale we wszystkich chodzi o to samo – o pozytywne relacje z otoczeniem biznesowym i społecznością lokalną, o inwestowanie w zasoby ludzkie i działanie na rzecz środowiska naturalnego. Dziś skupimy się na ostatnim z tych obszarów.

Działania CSR w zakresie ochrony środowiska

Narastający kryzys klimatyczny, rosnąca świadomość społeczeństw i bojkoty konsumenckie sprawiają, że przedsiębiorstwa coraz chętniej angażują się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Aktywności podejmowane w obszarze ochrony środowiska naturalnego obejmują m.in.:

  • redukcję zużycia energii, wody i papieru,
  • korzystanie z odnawialnych źródeł energii,
  • zarządzanie odpadami,
  • wytwarzanie ekologicznych produktów i opakowań,
  • pozyskiwanie surowców z recyklingu.

Społecznie odpowiedzialne organizacje powinny też prowadzić programy edukacyjne i kampanie informacyjne mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracowników, klientów czy społeczności lokalnej.

Przykład dobrych praktyk CSR

Działania CSR mają wpływ nie tylko na stan środowiska, lecz również na postrzeganie marki przez odbiorców. Warto więc uwzględnić je podczas planowania strategii marketingowej firmy. Zastanawiacie się, gdzie szukać inspiracji do działań proekologicznych? W takim razie zapoznajcie się z praktykami grupy Lafarge – wiodącego producenta materiałów budowlanych, dostarczanych firmom wykonawczym na całym świecie.

Nasza agencja miała przyjemność uczestniczyć w jednym z ostatnich projektów CSR grupy Lafarge w Polsce. Wspólnymi siłami przygotowaliśmy film promujący recykling śmieci wśród pracowników firmy. Nagranie uwidoczniło ogromny problem, jakim są odpady zalegające na wysypiskach – wiedzieliście, że polskie składowiska śmieci zajmują powierzchnię wielkości Sopotu? Wierzymy, że kampania informacyjna Lafarge przekona pracowników do segregowania odpadów i pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego.

Wigilia

Dlaczego warto prowadzić działania CSR?

Przedsiębiorstwa angażujące się w działalność ekologiczną mogą wiele zyskać. Przede wszystkim troska o środowisko naturalne przekłada się na ograniczenie kosztów, jakie firmy ponoszą za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, wprowadzanie ścieków do wód czy składowanie odpadów. Poza tym firmy, które dokonują inwestycji w ekologię, cieszą się pozytywnym wizerunkiem i dobrymi relacjami z otoczeniem. Zaangażowanie ekologiczne sprzyja zdobywaniu zaufania konsumentów, inwestorów i samorządów. Również pracownicy lepiej postrzegają firmy działające w myśl zasad CSR.

Jak widzicie, społecznie odpowiedzialne organizacje mogą liczyć na szereg korzyści. Jeśli chcecie zaangażować się w ideę CSR i szukacie pomysłów na konkretne działania, zgłoście się do MINDZONE. Pomożemy Wam w edukacji Waszych pracowników. Przygotujemy dla nich materiały edukacyjne w formie prezentacji i filmików, zorganizujemy szkolenia i eventy, nagłośnimy działania w mediach społecznościowych i zrobimy wszystko, aby strategia CSR była skuteczna i efektywna.

Wigilia