KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – JAK O NIĄ ZADBAĆ W CZASACH KORONAWIRUSA?

17.05.2021

HOME   |   WSZYSTKIE WPISY   |    KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – JAK O NIĄ ZADBAĆ W CZASACH KORONAWIRUSA?

SKUTECZNA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW. W NIESTANDARDOWYCH SYTUACJACH, JAKĄ BEZ WĄTPIENIA JEST PANDEMIA COVID-19, ZNACZENIE DIALOGU WEWNĘTRZNEGO JEST JESZCZE WIĘKSZE. ANGAŻUJĄCA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI UMOŻLIWIA ZACHOWANIE DOTYCHCZASOWEGO POZIOMU EFEKTYWNOŚCI ORAZ ODBUDOWANIE MIĘDZYPRACOWNICZYCH WIĘZI, TAK BARDZO NADSZARPNIĘTYCH PRZEZ PRACĘ ZDALNĄ. JAK ZATEM STWORZYĆ DOBRY PR WEWNĘTRZNY?

Komunikacja w organizacji a COVID-19

Niewidoczny gołym okiem koronawirus doprowadził do zmian, których nie można przeoczyć – i to niemal we wszystkich sektorach gospodarki. Tymczasowe zamknięcie wielu branż, przejście na pracę zdalną, strach przed zakażeniem siebie i bliskich sprawiły, że managerowie stanęli przed wieloma nowymi wyzwaniami. Do najważniejszych należy usprawnienie sposobu, w jaki funkcjonuje komunikacja wewnętrzna oraz znalezienie skutecznych metod integracji online. O nowatorskich formach integracji na odległość pisaliśmy w poprzednim poście, dlatego dziś skupimy się na komunikacji w organizacjach.

ROLA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W ORGANIZACJI

Profesjonalny wizerunek na zewnątrz buduje zaufanie w oczach klientów, umacnia relacje biznesowe i pozwala wyróżnić firmę spośród konkurencji. Nie dziwi więc fakt, że każda organizacja dba o odpowiedni PR. Jednocześnie wielu przedsiębiorców zapomina o stosownej komunikacji wewnętrznej. Niewłaściwe podejście do komunikacji może się szybko zemścić, prowadząc do powstania sprzecznych informacji i niepewności. Rezultatem panującego chaosu będzie m.in.:

 • paraliż działań w firmie,
 • brak motywacji i spadek efektywności zespołów,
 • brak zaufania do pracodawcy,
 • problem z retencją pracowników,
 • poczucie zaniedbania i wykluczenia,
 • spadek kreatywności i innowacyjności,
 • gorsza integracja pracowników.

Skuteczna komunikacja w organizacji pozwala na uniknięcie tych problemów, dlatego warto poświęcić jej nieco więcej uwagi.

Wigilia

CO DAJE DOBRA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI?

Angażująca komunikacja wewnętrzna niesie mnóstwo korzyści dla organizacji, a w sytuacji kryzysowej staje się wręcz kluczem do przetrwania na rynku. W tym szczególnym czasie PR wewnętrzny jest podstawowym medium gwarantującym utrzymanie wysokiej efektywności i skuteczności pracowników. Co bezpośrednio przekłada się na zachowanie ciągłości prac.

Sprawnie funkcjonująca komunikacja w organizacji pozwala formułować jasne komunikaty i zrozumiałe zadania, dzięki czemu możemy liczyć na takie efekty, jak:

 • nawiązanie i utrzymanie pozytywnych relacji w zespołach,
 • wzrost lojalności pracowników,
 • większa aktywność pracowników,
 • chęć prezentowania własnych spostrzeżeń czy inicjatyw,
 • wzrost zaufania do kadry zarządzającej,
 • szybkie rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
 • pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz.

Prawidłowa komunikacja wewnątrz firmy ma też ogromny wpływ na skuteczność działań BHP. Nieustanny dialog z pracownikami na temat zagrożeń, m.in. tych wynikających z pandemii koronawirusa, pozwala zbudować świadome i odpowiedzialne środowisko pracy. Potrzebę komunikacji BHP dostrzegła firma Lafarge, która z naszą pomocą przygotowała angażujące grafiki i plakaty dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Wigilia

SKUTECZNA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – JAK JĄ OSIĄGNĄĆ?

Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych rozwiązań – również w zakresie komunikacji wewnętrznej. Ale jak znaleźć wyjątkowy model komunikacji, który pozwoli przetrwać czas pandemii? W tym celu warto wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, umożliwiające formułowanie angażujących i multimedialnych komunikatów.

Doskonałym przykładem jest tutaj firma BASF, która pomimo lockdownu i licznych obostrzeń sanitarnych wypracowała skuteczny model komunikacji i integracji pracowników. Firma BASF z powodzeniem zorganizowała Tydzień Otwartości i Tydzień Elastyczności – pięciodniowe cykle inspirujących wydarzeń wewnętrznych. Podczas eventów pracownicy mogli wziąć udział w ciekawych wykładach oraz praktycznych warsztatach. Przeprowadzenie tak szeroko zakrojonej integracji nie byłoby możliwe bez skutecznej komunikacji w organizacji. Wydarzenia były poprzedzone angażującymi i częstymi komunikatami, które mieliśmy przyjemność współtworzyć.

Wigilia

KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI – USŁUGI MINDZONE

Aby osiągnąć oczekiwany efekt – angażującą komunikację wewnętrzną – warto skorzystać z rozwiązań, jakie daje współczesna technologia. Spotkania online, mailing czy prezentacje multimedialne pozwolą usprawnić dialog na linii pracodawca-pracownik.

Jeśli chcecie, aby komunikacja w organizacji miała profesjonalny wygląd, koniecznie skontaktujcie się z zespołem MINDZONE! Posiadamy ogromne doświadczenie w tworzeniu projektów graficznych, copywritingu, jak i całościowej komunikacji. Jesteśmy przekonani, że wspólnie wypracujemy taki koncept komunikacji wewnętrznej, który zintegruje zespół i pozwoli przetrwać trudny czas.